Ülke ve dili değiştir| Change country & language
Ülke değiştir
 • Avrupa
 • Türkiye
 • Çek Cumhuriyeti
 • Italya
 • Fransa
 • Slovakya
 • Macaristan
 • Ukrayna
 • Kuzey Kıbrıs
Dili değiştir
Change country
 • Europe
 • Turkey
 • Czech Republic
 • Italy
 • France
 • Slovakia
 • Hungary
 • Ukraine
 • Northern Cyprus
Change language
FuturePrints
DynEd Europe Authorized

Eğitim Ortağımız Olun

FuturePrints DynEd International, Inc. şirketinin Türkiye distribütörüdür. Türkiye’deki eğitim ortaklarımız ile sağlam, kazançlı ve uzun dönemli işbirliğine inanıyoruz. Eğitim ortaklarımız kendi bölgeleri içinde gerekli olan marka bilincini yaratıp, işin yönetimi, geliştirilmesi ve büyütülmesinden sorumludur.

Eğitim Ortaklarımız son kullanıcılara dağıtım, pazarlama, satış ve sürekli destek’ten sorumlu bağımsız şirketlerdir. Eğitim ortakları FuturePrints’ten 3-6 yıl süre ile dağıtım haklarını alır ve toplam gelirlerinin %50’sini brüt kar marjı olarak kazanırlar.

Akademik Ortaklarımız öğrencileri İngilizce öğrenirken DynEd ürün ve hizmetlerinden yararlanan özel okullar ve üniversitelerdir. Akademik Ortaklar FuturePrints’ten 3-6 yıl süre ile kullanım haklarını alırlar.

Bu kazançlı ortaklıktan makul bir yatırım yaparak siz de faydalanabilirsiniz. Ortaklarımız DynEd’in yenilikçi eğitim yaklaşımı ve üstün teknolojisi aracılığıyla hem prestijli bir iş olanağına kavuşup, hem de kısa zamanda yüksek kar elde edebilirler. Aynı zamanda, kişilerin gelişimine katkıda bulunarak, topluma fayda sağlamış olurlar.

Eğitim Ortaklarımız son kullanıcılara dağıtım, pazarlama, satış ve sürekli destek’ten sorumlu bağımsız şirketlerdir. Eğitim ortakları FuturePrints’ten 3-6 yıl süre ile dağıtım haklarını alır ve toplam gelirlerinin %50’sini brüt kar marjı olarak kazanırlar.