Ülke ve dili değiştir| Change country & language
Ülke değiştir
 • Avrupa
 • Türkiye
 • Çek Cumhuriyeti
 • Italya
 • Fransa
 • Slovakya
 • Macaristan
 • Ukrayna
 • Kuzey Kıbrıs
Dili değiştir
Change country
 • Europe
 • Turkey
 • Czech Republic
 • Italy
 • France
 • Slovakia
 • Hungary
 • Ukraine
 • Northern Cyprus
Change language
FuturePrints
DynEd Europe Authorized

Kurumsal ve Kamu

Kurumsal ve Kamu İngilizce konuşmanın öneminin ve akıcı İngilizce konuşmaya olan talebin dünya çapında artmasıyla, zaman geçtikçe geleneksel eğitim metodlarından memnun kalınmayarak uzaklaşılmaktadır. Alternatif olarak, İngilizce dil eğitiminde teknoloji kullanımı, bir yandan verimliliği arttırarak, diğer bir yandan da daha az zaman ve daha az maliyet ile, eğitmenlerin de rollerini yeniden belirlemektedir.

DynEd, özel eğitmen desteği, en son teknolojiyi kullanan uzaktan eğitim sistemi ve bilgisayar üstünde geribildirim alarak kendi kendine çalışmanın uyumla birleştirildiği karma eğitim sistemi ile bu gelişmelerin liderliğini yapmaktadır.

DynEd'in öğrencilere sağladığı zaman ve mekana bağımlı olmadan istenilen yerde, istenilen zamanda bilgisayar üstünde kendi kendine çalışma olanağı, daha sonra özel eğitmenler tarafından verilen desteğin daha verimli ve keyifli gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

DynEd yazılımlarının içeriği uluslararası iletişimin yanısıra, iş dünyası ve profesyonel hayatta kullanılan işlev ve durumları içeren Genel İngilizce eğitimini de kapsar.DynEd International web sayfasına yönlendirilmek için tıklayınız.