Ülke ve dili değiştir| Change country & language
Ülke değiştir
 • Avrupa
 • Türkiye
 • Çek Cumhuriyeti
 • Italya
 • Fransa
 • Slovakya
 • Macaristan
 • Ukrayna
 • Kuzey Kıbrıs
Dili değiştir
Change country
 • Europe
 • Turkey
 • Czech Republic
 • Italy
 • France
 • Slovakia
 • Hungary
 • Ukraine
 • Northern Cyprus
Change language
FuturePrints
DynEd Europe Authorized

Okul ve Üniversiteler

Okul ve Üniversiteler DynEd okul ve üniversite öğrencileri için tüm düzeyleri kapsayan içeriği zengin yazılımlar içerir. Eğitim kurumlarının ihtiyaç duyduğu eğitimleri ve eğitim materyallerini en ekonomik şekilde sağlamasının yanısıra, her düzeydeki öğrenci için İngilizce Dil Eğitimi çözümleri üretir.

Dil öğrenmek tekrar ve pratik gerektiren bir beceri edinme sürecidir. DynEd, beceri kazanma sürecini kolaylaştıran sıralaması ve yeni materyallere, öğrenci sunumlarına ve yönlendirmelerine odaklanan içeriği ile, öğretmen ve sınıf çalışma zamanının verimli olarak kullanılmasını sağlar. DynEd Kayıt Yöneticisi ve Akıllı Tutor yazılımlarının yönlendirmeleri, notlandırmaları ve geribildirimleri ile, öğrencilerin bilgisayar üzerinde kendi kendilerine çalıştıkları zamanlarda aktif olarak çalışmalarını ve yüksek verim almalarını sağlar.

DynEd International web sayfasına yönlendirilmek için tıklayınız.